Backer OBR

Inwestor: Backer OBR sp. z o.o.
Lokalizacja: Pyrzyce, Stargard Szczeciński
Data: 1999 – 2007

Opis projektu:
Od roku 1999 zrealizowaliśmy hale o pow. ~ 20000 m2 zakładach w Pyrzycach i Stargardzie Szczecińskim oraz biurowce murowane o pow. 1000 m2 każdy. Inwestycje obejmowały przygotowania projektów do uzyskania pozwolenia na budowę, dostawę hal stalowych wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi, prace instalacyjne, uzbrojenie terenu, wykonanie parkingów, dróg wewnętrznych, ogrodzenia, wykonanie biur murowanych wraz z robotami wykończeniowymi.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.