Citroen Łowkis Łozowski S.C.

Inwestor: Citroen Łowkis Łozowski S.C.
Lokalizacja: Dobra Szczecińska
Data: 2009-2010

Opis projektu:
Wykonanie projektów zamiennych, wykonanie hali stalowej o pow. 1200 m2 z obudową z płyt ocieplanych w rdzeniu z pianki poliuretanowej oraz wykonanie czesci socjalno – biurowej o pow. 300 m2

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.