Deka Izolacje Techniczne

Inwestor : Deka Izolacje Techniczne Sp. J.
Lokalizacja : Dołuje k. Szczecina
Data : 2008

Opis projektu:
wykonanie kompletnej hali stalowej o pow. 1200 m2 wraz z robotami towarzyszącymi, ścianą oporową oraz korytem zjazdowym

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.