Europa Systems

Inwestor : Europa Systems sp. z o.o.
Data : 2002 – 2006
Lokalizacja : Żabów k. Pyrzyc

Opis projektu:
Zadanie obejmowalo zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksu hal stalowych o łącznej pow. 6000 m2, wraz ze świetlikami dachowymi oraz infrastrukturą towarzysząca

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.