Futrex

Inwestor: Futrex sp.zo.o.
Lokalizacja: Żdżary, gm. Goleniów
Data: 2013-2014

Opis projektu:
1. Wykonanie projektu zamiennego hali na silosy na karmę dla norek.
2. Demontaż istnbiejącej hali na silosy.
3.Budowa nowej hali na 10 silosów. Obiekt o wys. 18m, konstrukcja stalowa ocynkowana, dostawa i montaż pomostów technologicznych, konstrukcji pod taśmociągi, konstrukcji pod instalacje technologiczne. Ze względu na konieczność utrzymania produkcji, praca w funkcjonującym zakładzie.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.