Futrex

Inwestor : Futrex Sp. zo.o.
Lokalizacja : Żdzary, Przybiernów
Data : 2004-2007

Opis projektu:
od roku 2004 realizujemy inwestycje polegające na wykonaniu projektów do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonaniu silosów na pasze wraz obudową z płyt ocieplanych, schodami, pomostami roboczymi oraz pracami ziemnymi i fundamentowymi.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.