Hotel w Choszczenie

Inwestor : Gmina Choszczno
Data : 2005

Opis projektu:
Rozbudowa i nadbudowa hotelu przy Stadionie Sportowym w Choszcznie. Wymurowanie dwóch pięter, wykonanie mieszanej więźby dachowej stalowo – drewnianej, pokrycie blachą trapezową, wykonanie lukarn, wykonanie stropów, wykonanie suchej zabudowy z płyt GK, zabezpieczenie ogniowe płytami Rigidur.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.