INDEX Łozienica

Inwestor : INDEX Sp. J.
Lokalizacja : Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica
Data : 2008

Opis projektu:
zadanie obejmowało wykonanie, dostawę i montaż kompletnej konstrukcji stalowej hali 60 x 30, wykonanie antresoli stalowej wraz z schodami, dostawa i montaż obudowy ścian i dachu wraz z attyką, łącznie z obróbkami blacharskimi, wykonanie okien oraz wiatrołapu

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.