Hale stalowe budowa i montaż

Podstawowym zakresem działalności firmy JOT-KA jest projektowanie, wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych, ze szczególnym uwzględnieniem hal. Proces inwestycyjny obejmuje wszystkie etapy: od projektowania, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, kończąc na oddaniu do użytku wykonanych obiektów.
Budowa hal stalowych odbywa się według dostarczonych przez inwestora projektów bądź na podstawie własnych technologii POL HAL. Te ostatnie umożliwiają zastosowanie szeregu rozwiązań, pozwalających maksymalnie wykorzystać powierzchnię, wprowadzić dodatkowe oświetlenie hali, wykonać obiekty towarzyszące oraz zaproponować konkurencyjne ceny.

Budowa hal magazynowych

Pierwszym krokiem na drodze inwestycji jest projektowanie oraz sporządzanie dokumentacji budowlanej. Już na tym etapie nawiązujemy ścisłą współpracę z inwestorem, dokonujemy szczegółowych konsultacji i wspólnie ustalamy kształt przyszłej realizacji: wymiary, zakres ochrony przeciwpożarowej, rodzaj pokrycia dachowego oraz dodatkowe wyposażenie.
Projektując hale magazynowe, inaczej niż w wypadku budowy hal produkcyjnych, bierzemy pod uwagę pożądany układ technologiczny magazynu i staramy się w taki sposób zaplanować przestrzeń, by zapewnić płynność ruchu załadowczo-wyładowczego oraz zwiększyć funkcjonalność zaplecza dostawczo-spedycyjnego. W tak przygotowanej przestrzeni łatwiej jest wdrożyć system zarządzania magazynem.

Budowa hal produkcyjnych

Budowa hal produkcyjnych ze względu na pełnioną funkcję i przewidywane obciążenia wymaga specjalistycznego podejścia. Projekt zakłada więc maksymalne wykorzystanie przekroju hali przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. To gwarantuje wysoką jakość oferowanego wyrobu przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.
Komfort użytkowania hal zapewniają rozwiązania technologiczne opracowane przez inżynierów JOT-KA. Polegają one na zastosowaniu innowacyjnych systemów z zakresu ogrzewania oraz oświetlenia. Doświetlenie hali przy udziale okien zamontowanych w ścianach bocznych lub dachowych świetlików dachowych pozwalają zredukować koszty utrzymania obiektu.

Inne obiekty przy halach stalowych

Firma wykonuje również inne obiekty towarzyszące hali. Wśród nich są między innymi:

Antresole

Umieszczenie antresoli przemysłowej w projekcie hali pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń do magazynowania towaru, co optymalizuje koszty jego składowania. Budowa antresoli odbywa się zgodnie z preferencjami i wytycznymi inwestora, a także normami BHP.

Biura

Projekt może obejmować również budowę biura przy magazynie, wyodrębniającego stanowiska dla pracowników administracji.

Zaplecza socjalne

Pomieszczenia zaspokajające potrzeby pracowników hal magazynowych i produkcyjnych.

Instalacje

Wykonanie instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Parkingi i drogi

Projekty uwzględniają wykonanie parkingów i dróg w taki sposób, by nie utrudniały one ruchu na obiekcie, a wpływały na poprawę płynności i funkcjonowanie zaplecza.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.