Kompressor

Inwestor: Kompressor Centrum s.c.
Lokalizacja: Szczecin
Data: 2006

Opis projektu:
zadanie obejmowało przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, dostawa i montaż konstrukcji stalowej, świetlików dachowych oraz wykonanie ogrodzenia, wykonanie antresoli wraz z schodami, pow. 3800 m2

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.