Kuda

Inwestor: Kuda Truck Parts sp. zo.o.
Lokalizacja: Police
Data: 2007

Opis projektu:
Wykonanie projektów zamiennych, wykonanie hal stalowych o odporności ogniowej dachu : 1 godz. ( technologia blacha + poliuretan+ 2 x papa) o pow. 2700 m2, budynku biurowo – socjalnego murowanego, elewacja z cegły klinkierowej o pow. 300 m2, wraz z uzbrojeniem ternu w się wod – kan, parkingami i drogami.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.