Norpol

Inwestor : Norpol sp.zo.o.
Lokalizacja : Łozienica, gm. Goleniów
Data : 2013-2014
Opis projektów :
1. Wzmocnienie konstrukcji stalowej istniejącej hali produkcjnej.
2. Wykonanie projektu zamiennego i budowa wiaty przeładunkowej o pow. 500 mkw wraz ze świtlikiem dachowym oraz doświetlami w ścianach bocznych.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.