Rurzyca

Inwestor: JOT-KA
Lokalizacja: Rurzyca k. Goleniowa
Data: 2007

Opis projektu:
zaprojektowanie i wykonanie hali stalowej o wym. 14 m x 42, razem z częścią socjalną (antresola) wraz z robotami towarzyszącymi – instalacje wod- kan, elektryczne, grzewcze, place, mała architektura.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.