WLW

Inwestor: Grupa Inwestycyjna WLW
Lokalizacja: Szczecin – Dąbie
Data: 2007-2008

Opis projektu:
wykonanie projektów zamiennych konstrukcji stalowej, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hal przy ul. Kniewskiej i Goleniowskiej w Szczecin – Dąbie, o łącznej pow. 4400 m2.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.