Zakład Kamieniarski „Lastrico” Jan Ziętek

Inwestor: Zakład Kamieniarski „Lastrico” Jan Ziętek
Lokalizacja: Police
Data: 2010

Opis projektu:
Wykonanie hali stalowej o pow. 1200 m2 wraz z murowaną częścią socjalno-biurową, w obudowie z płyt ocieplanych w rdzeniu z pianki poliuretanowej oraz montaż podtorza suwnicy o udźwigu 5 ton

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy JOT-KA na rynku producentów konstrukcji stalowych poprzez inwestycje w nowe technologie” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00 JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz rozszerzyło ofertę o nowe usługi: obróbki blacharskie, koryta z blachy ocynkowanej oraz blachy stalowe cięte na wymiar.