Citroen Łowkis Łozowski S.C.

Beställare: Citroen Łowkis Łozowski S.C.
Läge: Dobra Szczecińska
Datum: 2009-2010

Beskrivning:
Framtagning av alternativa projektversioner, tillverkning av en stålhall med en yta på 1200 m2 med sandwichpaneler med polyuretanskumkärnor samt uppförande av social-kontorsdel med en yta på 300 m2

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.