Deka Izolacje Techniczne

Beställare: Deka Izolacje Techniczne J.
Läge : Dołuje nära Szczecin
Datum : 2008

Beskrivning:
tillverkning av en komplett stålhall med en yta på 1200 m2 och utförande av tillhörande arbeten, tillverkning av stödmur och nedförstråg

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.