Eurogranit

Beställare: Eurogranit Adamus
Läge: Łozienica, kommun: Goleniów
Datum: 2012-2013

Beskrivning:
1. Framtagning av alternativ projektversion, tillverkning av en stålhall med en yta på 2560 m2 inklusive ljusöppningar i taket, underlag för travers, förbindelse med befintlig hall.
2. Renovering av befintlig lagerhall : målning av stålkonstruktion, nedmontering av trapetsplåtväggar, leverans och montage av sandwichpaneler inklusive rännor med plåtbeslagning.

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.