Europa Systems

Beställare: Europa Systems sp. z o.o.
Datum : 2002 – 2006
Läge : Żabów nära Pyrzyce

Beskrivning:
Våra arbeten omfattade projektering och utförande av ett stålhallskomplex med en totalyta på 6000 m2 med ljusöppningar i taket och tillhörande infrastruktur

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.