Futrex

Beställare: Futrex Sp. zo.o.
Läge : Żdzary, Przybiernów
Datum : 2004-2007

Beskrivning:
Från och med 2004 jobbade vi med projektframtagning inför bygglovssökning, utförande av fodersilosar med plattbeklädnad, trappor, arbetsbyggor, utförande av mark- och fundamentarbeten.

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.