Hotell i Choszczno

Beställare: Choszczno kommun
Datum : 2005

Beskrivning:
Ombyggnad och överbyggnad av hotellet vid Idrottshallen i Choszczno. Murning av två våningar, utförande av en stål-och trätakstomme belagd med trapetsplåt, utförande av takkupor, beklädnad med gipsskivor, brandskydd med Rigidur-skivor.

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.