INDEX Łozienica

Beställare: INDEX Sp. J.
Läge : Industriparken Goleniowski, Łozienica
Datum: 2008

Beskrivning:
Våra arbeten omfattade tillverkning, leverans och montage av en komplett hall 60 x 30, tillverkning av stålentresol med trappa, leverans och montage av väggbeklädnad, tak och attika inklusive plåtbeslagning, utförande av fönster och vindfång

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.