Komplett utförande av hallar

Vår huvudverksamhet är tillverkning av stålhallar och stålkonstruktioner. Vi bygger anläggningar enligt vår egen teknologi – POL HAL eller beställarens eget projekt.

Vi är med i varje projektskede, från projektering, ansökan om bygglov, tillverkning till överlämnande.

Med hjälp av JOT-KA:s stålkonstruktionssystem för hallar kan man utnyttja hallutrymmet maximalt och samtidigt uppfylla säkerhetsnormer vilket resulterar i en högkvalitativ produkt till ett förmånligt pris.

Alla konstruktionselement blästras och målas därefter tre gånger för att uppnå rätt tjocklek. Vi kan även utföra brandskyddsmålning.

Hallar kan täckas med trapetsplåt, sandwichpaneler med cellplastkärna, polyuretan eller mineralull genom s.k. hopläggning – plåt + ull + plåt eller på ett traditionellt sätt – genom murning och papptäckning.

För att säkerställa rätt ljusmängd kan man göra fönster i sidoväggar eller bågformade ljusöppningar i taket enligt en teknologi framtagen av JOT-KA:s ingenjörer.

De tillverkas av förzinkade slutna profiler och täcks med flerskiktade polykarbonatskivor.

Vi utför även olika hallelement – entresoler, kontor, socialutrymmen, vatten-och avloppsinstallationer, vägar och parkeringar, gatuutrustning.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.