Kompressor

Beställare: Kompressor Centrum s.c.
Läge: Szczecin
Datum : 2006

Beskrivning:
Våra arbeten omfattade framtagning av projektdokumentation, utförande av mark-och fundamentarbeten, leverans och montage av stålkonstruktion, ljusöppning, utförande av stängsel, entresol med trappa, yta: 3800 m2

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.