Kuda

Beställare: Kuda Truck Parts sp. zo.o.
Läge: Police
Datum: 2007

Beskrivning:
Framtagning av alternativa projektversioner, tillverkning av stålhallar med ett brandmotstånd på : 1 timme (teknologi: plåt + polyuretan + 2 x takpapp), med en yta på 2700 m2, samt en murad social-och kontorsbyggnad, klinkerfasad, yta: 300 m2, utförande av vatten-och avloppsinstallationer, parkeringar och vägar.

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.