Rurzyca

Beställare: JOT-KA
Läge: Rurzyca nära Goleniów
Datum: 2007

Beskrivning:
Projektering och tillverkning av stålhall 14 m x 42, med ett socialutrymme (entresol) samt utförande av tillhörande arbeten – vatten-, avlopps-, el-, värmeinstallationer, platser, gatuutrustning.

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.