SPRI Mazur

Beställare: SPRI Mazur
Läge: Łozienica – Industriparken Goleniowski
Datum: 2009-2010

Beskrivning:
Framtagning av alternativa projektversioner, tillverkning av stålhallar med en yta på 2500 m2 med sandwichpaneler med polyuretanskumkärnor samt leverans och montage av en travers med en lyftkapacitet på 3,2 ton.

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.