Stenverkstaden „Lastrico” Jan Ziętek

Beställare: Stenverkstaden „Lastrico” Jan Ziętek
Läge: Police
Datum: 2010

Beskrivning:
Tillverkning av en stålhall med en yta på 1200 m2 med en murad social-kontorsdel, täckt med sandwichpaneler med polyuretanskumkärna och montage av underlag för en travers med en lyftkapacitet på 5 ton

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.