WLW

Beställare: Grupa Inwestycyjna WLW
Läge: Szczecin – Dąbie
Datum: 2007-2008

Beskrivning:
framtagning av alternativa projektversioner till stålhall, tillverkning och montage av stålhallar vid i Szczecin-Dąbie, Ul. Kniewska/Goleniowska, med en totalyta på 4400 m2.

JOT-KA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług i Produkcji Metalowej Józef Klimowicz utökade sitt erbjudande med nya tjänster: plåtbeslagning, tråg av förzinkad plåt och skärning av stålplåt på beställning inom ramen för ett projekt samfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för Regionala Operativprogrammet för Zachodniopomorskie län för 2007-2013, vid namnet: ”Ökad konkurrenskraft för JOT-KA på stålmarknaden genom investeringar i nya teknologier” med samfinansieringsavtalsnummer: UDA-RPZP.01.01.03-32-008/10-00.